Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych!

Elene

Elders learning English for Europe

Cele naszego projektu to:
- Poprawa i poszerzenie ofert wysokiej jakości możliwości uczenia się dostosowanych do potrzeb osób starszych w celu doskonalenia ich umiejętności wielojęzycznych (nauka języka angielskiego) i umiejętności cyfrowych.
- Poszerzanie i doskonalenie kompetencji trenerów i pozostałej kadry wspierającej osoby starsze, w szczególności motywowanie ich do udziału w nauce języków obcych i efektywnego nauczania...

DigIn

Empower adult educators to support digital social inclusion

Działania będą obejmować:
-Przygotowanie mapy kompetencji i metodologii "Digital Involvement & Skills Development" dostosowanej do potrzeb cyfrowych edukatorów oraz zbioru instrumentów cyfrowych dla AE zgodnych z potrzebami edukacyjnymi dorosłych.
-Opracowanie aplikacji e-learningowej dotyczącej potrzeb cyfrowych
-Przygotowanie DigIN MULTI-PACK: Materiały edukacyjne i poradnikowe...

Aside

Adult Social Inclusion in a Digital Environment

ASIDE ma na celu wsparcie edukacji włączającej i rozwijanie umiejętności cyfrowych, podnoszenie kompetencji w zakresie cyfrowego włączenia społecznego edukatorów i wolontariuszy społecznych. Nasz projekt dotyczy włączenia społecznego poprzez zdefiniowanie zestawu podstawowych kompetencji cyfrowych, które są niezbędne do opracowania inicjatyw/usług włączenia społecznego opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych...