OD POMYSŁU …

Młodzi Europejczycy odznaczają się ogromną energią i wielką chęcią, by wznieść się i osiągnąć sukces. Z tej perspektywy dążymy do wspierania przedsiębiorczości i uwolnienia potencjału wzrostu młodzieży, w szczególności tych o mniejszych szansach.
Pomysł zrodził się z woli czterech europejskich partnerów, aby stworzyć skuteczny model nauczania przedsiębiorczości, powtarzalny na poziomie europejskim.

… ODNIEŚĆ SUKCES

W ostatnich dziesięcioleciach uznano, że przedsiębiorczość ma ogromny potencjał nie tylko w tworzeniu miejsc pracy, ale także w zaspokajaniu szerszych potrzeb społecznych i gospodarczych oraz w promowaniu bardziej połączonych i integracyjnych społeczeństw. Przedsiębiorczość przybiera wiele różnych form i ról: jest narzędziem rozwoju talentów i stymulowania innowacyjności, nośnikiem dobrych praktyk i propagatorem wartości społecznych, ale w obecnym kontekście także rozwiązaniem problemu bezrobocia i sposobem reaktywacji NEET.

Będzie pracować dla Ciebie multidyscyplinarne i uzupełniające się partnerstwo złożone z czterech organizacji pozarządowych z Rumunii, Włoch, Turcji i Polski wraz z 16 stowarzyszonymi partnerami. Śledź nas, aby rozwinąć przedsiębiorczy sposób myślenia i umiejętności, które będziesz nosić ze sobą na zawsze.

Przeczytaj pierwszą ulotkę projektu „EnMind”:

MINDSET