2020

 1. Digital skills among educators and learners in EU and non-EU countries
 2. Adult Social Inclusion in a Digital Environment: digital needs for social services
 3. Digital capability within social work with adults
 4. Promotion of RES in a Technology Transfer Network. Case Study of the Enterprise Europe Network
 5. “Leaky Bucket” of Kazakhstan’s Power Grid: Losses and Inefficient Distribution of Electric Power
 6. Supporting autonomy in a technology - mediated environment
 7. Adult Social Inclusion in a Digital Environment: professional use of information and communication technology - based solutions for social integration
 8. Social inclusion in a digital environment: Workshop in Poland
 9. Social inclusion in a digital environment
 10. Zarządzanie środowiskowe w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego

 11. 2019

 12. Digital workforce on the example of the wizlink utility software
 13. Shaping entrepreneurial skills that increase professional activation of women in rural areas
 14. Cultura digital y política cultural. Una mirada desde el aprendizaje permanente
 15. Polish State Aid for Transport Services and Infrastructure Between 2007–2016
 16. Impact of business environment institutions on effective entrepreneurial education
 17. Crowdsourcing solutions for supporting collaborative learning: a case of undergraduate management students
 18. Personal experience and the construction of knowledge: the case of undergraduate tourism management students
 19. Information technology as a catalyst of innovative changes in enterprises
 20. Marketing management in recreational organisations
 21. Influence of information sources on tourists: a case study of students of marketing and management in the silesian region
 22. The inter-organizational network management model and the diffusion of information
 23. The potential of academic entrepreneurship: a chance for the development of the sme sector
 24. Persuasion in the light of research on advertising messages
 25. Digital social innovation: a preliminary portfolio of competencies for school social workers
 26. Rola straży ochrony kolei w zarządzaniu kryzysowym
 27. Online participatory learning for low-qualified adult learners
 28. Zarządzanie wirtualną przestrzenią edukacyjną
 29. Transport infrastructures expenditures and costs analysis: The case of Poland
 30. Crowdsourcing solutions for supporting urban mobility

 31. 2018

 32. Economic missions as an instrument to support business tourism of enterprises in 2014-2020
 33. The effectiveness of innovative processes in enterprises taking advantage of the technology audit
 34. Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu
 35. Turystyka biznesowa przedsiębiorstw w doświadczeniach beneficjentów sieci Enterprise Europe Network
 36. Cultural Routes & Heritage, Tourism & Rural Development. Book of Proceedings
 37. Wybrane działania promocyjne na rzecz obiektu turystycznego hotelu Mercure Częstochowa Centrum. Studium przypadku
 38. Spotkania brokerskie jako innowacyjny instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorstw
 39. Zrównoważone łańcuchy dostaw jako wyłaniający się obszar badawczy
 40. Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań
 41. Wpływ efektów technologii informacyjnych na zadania menedżerów
 42. Technologie Informacyjne jako instrument efektywnego wsparcia procesów biznesowych
 43. Zakres wykorzystania Technologii Informacyjnych i ich znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem
 44. Contemporary Information Technologies in business management
 45. Rola Technologii Informacyjnych w zarządzaniu nowoczesnymi przedsiębiorstwami
 46. Internationalization of Enterprises Supporting Instruments for Technological Cooperation
 47. Online Booking: The Case of Booking a Hotel in Ogrodzieniec using the Booking.com Platform
 48. Learning from the knowledge and expertise of others
 49. Enotourism and sustainable tourism in poland
 50. Information Technology and consumer behaviour in tourism: student travel planning by using the Internet
 51. EPSS method and tools for improving the competence in the XXI century
 52. Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourism and Thermal Tourism
 53. Tourism Management in European Cultural Routes: The case of Uniejów Thermal Spa Area Development
 54. Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development: Abstracts Book
 55. Building democratic europe together: multiplier events in Czestochowa
 56. Wsparcie rozwoju turystyki w doświadczeniach funduszu pożyczkowego rozwój turystyki w małopolsce"


 57. 2017

 58. Online work-space-shared management to support collaborative learning
 59. Providing tourists with smart travel diary
 60. Management in European Thermal Routes and Sites: Book of Abstracts
 61. Online collaborative learning: the EsCAlADE training experiment
 62. Sharing emotions and experience: How Social Media can affect travelers’ behavior
 63. Information communication technology for professional development of adult education staff management: challenges and prospects in the silesia region
 64. Challenges of web-based participatory learning
 65. Towards a New Wave of Telerehabilitation Applications
 66. Project Cultour : Building Professional Skills on Religious and Thermal Tourism
 67. Applied Information and Communication Technology


 68. 2016

 69. The Role of Social Media in Sports Communication Management: An Analysis of Polish Top League Teams’ Strategy
 70. Managing corporate identity through Internet: the case of the Górnik Zabrze handball Ltd
 71. Cultural and religious tourism management in european cultural routes
 72. Polish case study: analysis of hospitality base in the Radom-Czestochowa pilgrimage by bicycle route
 73. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice
 74. Cultural Management: from theory to practice
 75. Place Branding: are we at a Turning Point?
 76. The Turning Point of the Place Identity
 77. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej
 78. A Preliminary Exploratory Research On The Turning Point Of Place Branding Management
 79. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: Cultour+ Summer School- Book of abstracts
 80. Experimenting participative e-learning in non-formal adult education: the ESCALADE project
 81. Managing cross-cultural online communication in multicultural project teams: the case of cultour+ project
 82. Key issues in adult non formal participatory e-learning
 83. Creating effective online collaborative learning groups at higher education institutions


 84. 2015

 85. Information Technology (IT) in the management of hospitals in Poland - GESITI Research Project at Region Silesia - Report ISSN: 2316-2309
 86. Psycho-educational context of supporting seniors in Poland , using tools from the EDUSENIOR project
 87. Lifelong learning and active citizenship : the case of directing life change project
 88. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to seniors' quality of life
 89. Analysis of selected areas of educational activity of senior citizens
 90. E- Resource Management at part-time students of Management Higher Schools: Effective use of downloaded information for research purposes
 91. A study of entrepreneurial strategies in biomedical and genetics
 92. Evolution of entrepreneurship and entrepreneurship education – the case study of Extremadura Region in Spain
 93. Use of online collaborative writing tools by students of higher education
 94. Electronic media management – use of cloud computing in students of higher school


 95. 2014

 96. Impact on Senior Learners’ Quality of Life through Lifelong Learning
 97. Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych Zwiększenie wpływu edukacji na jakość życia seniorów
 98. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior


 99. 2013

 100. Knowledge transfer in school-enterprise cooperation of vocational education: enhancing students’ self-learning ability for employability
 101. Education Models
 102. Evaluation toolkit for educational institutions Increasing impact on Senior learners’ Quality of Life
 103. Zastosowanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego


 104. 2012 - 2008

 105. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones: Impacto de Internet en la formación Universitaria
 106. Investigación e Innovación en Educación: Encuestas online como herramienta de investigación
 107. Influence of ICT Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region
 108. Instructional and Cognitive Impacts of Online Learning Tools for Internet Based Education at Higher Schools
 109. Effective Learning Environment Management through the implementation of online cooperative learning tools at Higher Schools
 110. Influence of Information and Communication Technology Security management
 111. Internet i jego nowoczesne narzedzia a idea uczenia sie przez cale zycie na przykladzie Wyzszej Szkoly Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 112. E-teaching as a form of creating personal dispositions that increase work efficiency (doi: 10.3991/ijac.v1i2.574)